Friday, June 18, 2010

tanah tepian pantai ...

Duit dah labor sebanyak RM2000 sebagai tanda jadi tapi keluasan sebenarnya sudah banyak berkurangan dari 5.1 ekar sudah kurang sebab hampir 1 ekar sudah di 'makan' oleh arus air sungai.
Nak teruskan atau tak 'rancangan' ini?

No comments:

Post a Comment