Monday, February 20, 2012

Seminar Penyelidikan Matematik Sehari di UMP pada 2/2/2012

Pada 2/2/2012 telah berlangsung Seminar Penyelidikan Matematik Sehari di FIST UMP Gambang. Prof Dr Roslinda dari PPSM UKM sebagai penceramah jemputan dan telah mengendalikan seminar dari awal 8.30 pagi sehingga 5.00 petang.

Secara ringkasnya peserta seramai 30 staf dari kalangan pensyarah matematik telah mendengar taklimat tentang penulisan jurnal, penukaran tesis kepada kertas kerja ilmiah dan pembentangan kertas kerja. Sebanyak 4 kertas kerja dibentangkan sebagai bahan perbincangan dan cadangan penambah baikan.

Harapan penganjur (Ahli RDU 110309) agar semua staf dapat manafaat dan ...

No comments:

Post a Comment